بیمه نامه اسب

در فرهنگ جامعه ایرانی اسب دارای ارزش و جایگاه ویژه ای می باشد و صاحبان این حیوان نجیب در تلاشند تا نهایت دقت را در مراقبت و نگهداری آن به عمل آورند.

و مسلما در اسبهای ورزشی ،چه در مسابقات و چه در حین تمرین و یا گشت همواره خطر در کمین است و اجتناب ناپذیر.

و در مواقعی که اسب دچار صدمه و نقص عضو یا حتی تلف میگردد،مالکین اسب به غیر از غم از دست دادن اسبشان ، متحمل زیان زیاد مالی نیز میگردند.

در مواردی که مالک اسبقبلا با درایت اسب خود را تحت پوشش بیمه ای قرارداده باشد ، میتوان گفت که عمده زیان مالی خود را جبران نموده است.

پوشش هایبیمه اسب را میتوان در ۴ مورد نام برد:

۱- تلف ناشی از بیماری

۲- تلف و نقص عضو ناشی از حادثه

۳- تلف و نقص عضو ناشی از حمل و نقل

۴- تلف و نقص عضو ناشی از سخت زایی

نمایندگی ۵۰۲۰۲۰ بیمه پارسیان افتخار دارد در چندین سال گذشته همواره در خدمت جامعه محترم سوارکاری باشد و درمشاوره و صدور انواع بیمه نامه خصوصا #بیمه اسب بصورت تخصصی درحین خدمت گذاری ، رضایتمندی عزیزان را در صدور و پیگیری خسارت ها جلب نماید.